Kährs trägolv finns i två olika konstruktioner: lamellparkett i
tre skikt och fanérgolv.

Kährs trägolv finns i två olika konstruktioner: lamellparkett i tre skikt och fanérgolv. Vad du ska välja påverkas av huruvida golvet ska gå att slipa och på om det ska läggas flytande eller limmas ned.

När Kährs införde sin lamellkonstruktion av trägolv, medförde det inte bara att golvet blev stabilare, det bidrog också till att råmaterialet kunde användas effektivare och med större hänsyn till miljön.

Lamellparkett i tre skikt

Vår lamellparkett i tre skikt består av ett ytskikt, en stomme och en baksida. Stommen görs av lameller i furu och gran. Golven är mellan 13-15 mm tjocka och kan slipas om upp till 4 gånger. Golven läggs flytande eller limmas ned.

Läs mer om lamellparkett här.

Se våra lamellparkettgolv

Fanérgolv

Våra fanérgolv görs i tre lager; ytskikt, stomme och baksida. Stommen är gjord i HDF. Den totala tjockleken är 7 mm. Dessa golv kan inte slipas om. Golven läggs flytande eller limmas ned.

Läs mer om fanérgolv här.

Se våra fanérgolv

Ackrediteringar