“Vetenskapsbaserade mål sätter en tydligt definierad väg för företag att minska utsläppen av växthusgaser (GHG), vilket bidrar till att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringar och samtidigt säkra en hållbar tillväxt." 

imageorihr.png

 
 

Kährs hållbarhetsstrategi

Ända sedan Kährs grundades har företaget styrts av ett starkt engagemang för hållbarhet – från valet av den bästa råvaran till en ren och utsläppssnål produktionsprocess.

Kährs Planet Positive Journey är vår vision och ambition om hur vi skapar möjligheter för mer hållbara golvlösningar inom vår planets gränser, samtidigt som vi skapar tillväxt i vår verksamhet på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt. Detta är vår Hållbarhetsstrategi och ett viktigt steg på denna resa är att sätta upp ambitiösa mål om att uppnå ”net zero” (koldioxidneutralitet) till 2040 och sätta upp vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets) som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. 

“Vetenskapsbaserade mål sätter en tydligt definierad väg för företag att minska utsläppen av växthusgaser (GHG), vilket bidrar till att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringar och samtidigt säkra en hållbar tillväxt." 

Kährs hållbarhetsstrategi beskriver hållbarhetsagendan för hela värdekedjan inom Kährs. Den inkluderar en definition av våra fokusområden och ambitioner för hållbarhet som är satta till 2025 och är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. 


Strategin tydliggör hållbarhetsagendan och ambitionen för alla parter inom Kährs värdekedja, från inköp och produktion till marknadsföring och försäljning. Syftet är att inspirera, aktivera och vägleda oss vid beslut och när vi sätter mål, så att vi tillsammans kan göra förändringar och hitta möjligheter inom hållbar affärsutveckling samt inspirera affärspartners och konsumenter till en mer hållbar konsumtion. 

Genom att ställa om till förnybar energi, minska produktionsavfall, utveckla produkter med hälsa och miljö i åtanke, samt säkerställa att råvaror är hållbara och anskaffade från en ansvarsfull källa, arbetar Kährs kontinuerligt med att hitta sätt att göra produktionsprocessen mer miljövänlig. Kährs övergripande hållbarhetsstrategi, 'A Planet Positive Journey', innehåller tre fokusområden:  

Kahrs-sustainability-focus-areas-se.jpg

Denna holistiska strategi omfattar hela livscykeln för Kährs golv: från design av nya produkter, inköp av råmaterial till produktion, transport, installation och produktanvändning – då alla aspekter är lika viktiga. Kährs har satt upp tydliga mål inom alla dessa tre fokusområden för att säkerställa att vi når våra mål. 

Ackrediteringar