Kährs byggvarudeklaration bygger på Golvbranschens byggvarudeklaration inkl. branschgemensamma informationsbilagor och anvisningar som har
utarbetats av Golvbranschens miljögrupp.

Byggvarudeklaration

Ackrediteringar