REKLAMATIONSANMÄLAN

Vi beklagar att du eller din kund inte är helt nöjd med den produkt som köpts av oss.

Information till dig som är konsument

Om du är konsument och önskar reklamera en Kährsprodukt, vänd dig dit du har köpt produkten dvs Kährs kund som kan vara en butik, en golventreprenör eller en byggare. Vår kund bedömer problemet eller skadan och kontaktar oss för konsultation vid svårbedömda fall.

Enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är det inköpsställets ansvar att hantera en produktrelaterad reklamation gentemot dig som kund. Vi som leverantör har sedan avtal som reglerar förhållandena mellan oss och vår kund. Det är alltså till ditt inköpsställe du ska vända dig till för frågor kring den produkt du köpt.

Information till dig som är beställare eller förvaltare

Om du är beställare eller förvaltare och önskar reklamera en Kährsprodukt, vänd dig dit du har köpt produkten, dvs Kährs kund som kan vara en butik, en golventreprenör eller en byggare. Vår kund bedömer problemet eller skadan och kontaktar oss för konsultation vid svårbedömda fall.

Information till dig som är kund hos Kährs

Du som är återförsäljare av våra produkter, via butik eller projekt, har ansvaret att hantera reklamationer från din kund. Du som återförsäljare ska alltid göra ett första besök och kontroll för att inhämta nödvändig information innan reklamationsprocessen sätts igång.

Fyll i reklamationsanmälan

Du som återförsäljare meddelar ett reklamationsanspråk genom att fylla i Kährs reklamationsanmälan via formuläret här. Du måste fylla i all information på en gång, en påbörjad registrering går inte att spara och fortsätta fylla i vid ett senare tillfälle.

21-210587_showing-post-media-for-transparent-chrome-symbol-transparent.png Vi rekommenderar att Chrome används som internet-browser vid registrering av reklamationsärenden. 

För att veta vilka uppgifter du behöver fylla i kan du kolla i PDF-filen  Dessa uppgifter behöver du för att göra en reklamationsanmälan. Denna PDF-fil är endast som underlag för dig att kontrollera att du har alla uppgifter till hands när du ska registrera ditt ärende. Vi behandlar enbart ärenden som skickats via formuläret här på hemsidan, inte via mail.

Om en reklamation har anmälts och det vid kontroll och/eller åtgärd visar sig vara ett läggningsrelaterat problem, att problemet kan härledas till undergolvet eller att oriktiga uppgifter är lämnade avbryter Kährs åtgärd. I sådana fall förbehåller sig Kährs rätten att debitera vår återförsäljare ett engångsbelopp om SEK 5000 + ev. resekostnader och fraktkostnader av material.

Välj den kundkategori du tillhör för att börja registreringen. Ditt kundnummer börjar på SE följt av 5 eller 6 siffror.

Butik
Projekt
Småhustillverkare

UPPGIFTER OM DIG SOM LÄMNAR ANMÄLAN

Uppgifter markerade med * är obligatoriska och måste alltid anges i anmälan.

Observera att minst två bilder eller filmer måste bifogas, dessa laddas upp längre fram.

Kährs ordernummer börjar med 0010 och följs av sex siffror, eller 10 och följs av sju siffror. Fakturanummer börjar med 10 och följs av sju siffror.

UPPGIFTER OM GOLVLÄGGNINGEN

Uppgifter markerade med * är obligatoriska och måste alltid anges i anmälan.

UPPGIFTER OM KUNDEN/KONSUMENTEN

Uppgifter markerade med * är obligatoriska och måste alltid anges i anmälan.

Observera att adressuppgifter nedan avser installationsadress.


UPPGIFTER OM REKLAMERAT FEL

Uppgifter markerade med * är obligatoriska och måste alltid anges i anmälan.

UPPGIFTER OM REKLAMERAD PRODUKT

Uppgifter markerade med * är obligatoriska och måste alltid anges i anmälan.

Observera att Kährs artikelnummer innehåller femton tecken. 2- och 3-stav kan sluta med ...KW 0.
Mellan KW och 0 anges två mellanslag eller ..KW240 utan mellanslag ex. 153N38EK09KW  0 eller 153N38EK09KW240.
Karelia artikelnummer innehåller tretton siffror och börjar med generellt med 643811...UPPLADDNING AV BILDER & DOKUMENT

Minst två bilder eller filmer måste bifogas: närbild och översikt som visar vart i rummet skadan finns i förhållande till dörrposter, väggar och andra fasta föremål.

På översiktsbilderna är det viktigt är att få med alla 4 väggar och en markering där skada är, samt att närbilden visar hur skadan ser ut.

Observera att dessa filer tillsammans inte får överstiga 35 MB.

Om en konsument köpt golvet, ladda upp en bild på konsumentens kvitto. Finns besiktningsprotokoll ska detta skickas med i anmälan.

Närbild

Översikt (vinkel 1)

Översikt (vinkel 2)

Reklamationshanteringen startar då anmälan skickas in och en bekräftelse kommit till anmälarens e-post med ärendenummer. Ärendenumret ska alltid anges i kontakt med oss.

Om en reklamation har anmälts och det vid kontroll och/eller åtgärd visar sig vara ett läggningsrelaterat problem, att problemet kan härledas till undergolvet eller att oriktiga uppgifter är lämnade avbryter Kährs åtgärd. I sådana fall förbehåller sig Kährs rätten att debitera vår återförsäljare ett engångsbelopp om SEK 5000 + ev. resekostnader och fraktkostnader av material.

Ackrediteringar