Grålumppapp

1 mm tjockt mellanlägg med stegljudsdämpande egenskaper, speciellt lämpat vid värmeöverföring från golvvärmesystem. Ska läggas kant i kant och alltid ovanför ångspärren vid golvvärme. Grålumppapp kan även användas för att utjämna mindre svackor i undergolvet (max tre skikt vid golvvärme). Används tillsammans med ångspärr när så behövs.
Artikelnummer
Ytbehandling
Träslag
Färg
Se alla våra installationsprodukter
Artikelnummer Ytbehandling Träslag Färg
710103 710103

Ackrediteringar