Det finns alltid rum för kreativitet när det kommer till parkettgolv. Genom att lägga stavar i olika formationer och mönster kan det ge ditt golv och ditt hem en unik känsla som påverkar rymden i rummen. Läs mer om stavparkett här.

 
 

Var kreativ med stavparkett

När man pratar om stavparkett syftar man på antalet stavar på bredden av en golvbräda. Den enklaste formen är såklart 1-stav, där en golvbräda utgörs av endast en stav. 2-stavsparkett har som namnet antyder två stavar i bredd som sammanfogats, och 3-stav har tre. Den vanligaste typen av stavparkettgolv idag är färdigproducerad, det vill säga att stavarna redan är sammanfogade i större golvbrädor som man sedan lägger.

1-stav, eller plankgolv som det ibland kallas, ger ett exklusivt intryck då ytskiktet sågas från ett enda stycke trä. 2-stav ger ett elegant intryck, då stavarna oftast väljs ut och passas ihop för att skapa en unik karaktär. 3-stavsparkett ger ett intressant och varierat intryck då stavarna mixas ihop slumpmässigt och skapar egna mönster och tonkombinationer. Det går även att få lugnare 3-stavsparkett där man lagt mer tid på att färg- och mönstermatcha stavarna.

Mönster av stavparkett

Stavparkett kan läggas i olika formationer och mönster, både för att skapa intressant design och påverka hur rummets rymd och rörelse uppfattas. En traditionell läggning som de flesta känner igen är fiskbensparketten, där stavarna läggs i vinkel mot varandra och bildar just ett fiskbensliknande mönster. Metoden kräver dock mycket arbete och noggrannhet vid läggningen. Holländskt mönster är ett annat populärt mönster som du hittar i Kährs sortiment. Dessa golv är uppbyggda av ett upprepande mönster av tre korta stavar som löper på längden och bryts av en vinkelrät stav. Ett bra och enkelt sätt att få ett golv med intrikat mönster utan att läggningen kräver mycket arbete.

Stavparkettens riktning

Både antalet stavar i en golvbräda och riktningen man lägger golvet i påverkar känslan i rummet mer än man kan tro. Ett vanligt sätt att lägga trägolv är att lägga det i riktning med rummets ljus. Då lägger man golvet på längden mot till exempel väggen med flest fönster och ljusinsläpp. En annan tumregel är att lägga golvet i linje med entrén till rummet som oftast används. Vill du skapa djup i ett rum? Då kan du lägga stavarna vertikalt (på längden). Det ger effekten att rummet ser ”längre” ut än vad det faktiskt är. Vill du istället att exempelvis en trängre passage eller smal hall ska verka bredare kan du lägga stavarna horisontellt (på tvären).

Stavparkett från Kährs

Här nedan ser du några exempel på Kährs olika stavparkettgolv. I vår golvväljare kan du se och utforska alla våra trägolv.

Ackrediteringar