Vi beklagar om du inte är nöjd med den produkt du har köpt av oss.

Du som är konsument och önskar reklamera en Kährs-produkt ska vända dig dit du har köpt produkten dvs Kährs kund som kan vara en butik, golventreprenör, golvläggare eller en byggare. Vår kund bedömer sedan problemet eller skadan och kontaktar oss för konsultation vid svårbedömda fall.

Enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är det inköpsställets ansvar att hantera en produktrelaterad reklamation gentemot dig som kund. Vi som leverantör har sedan avtal som reglerar förhållandena mellan oss och vår kund. Det är alltså till ditt inköpsställe du ska vända dig för frågor kring den produkt du har köpt.

Ackrediteringar