Vi beklagar att du eller din kund inte är helt nöjd med den produkt som köpts av oss.

Information till dig som är konsument

Om du är konsument och önskar reklamera en Kährsprodukt, vänd dig dit du har köpt produkten dvs Kährs kund som kan vara en butik, en golventreprenör eller en byggare. Vår kund bedömer problemet eller skadan och kontaktar oss för konsultation vid svårbedömda fall.

Enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är det inköpsställets ansvar att hantera en produktrelaterad reklamation gentemot dig som kund. Vi som leverantör har sedan avtal som reglerar förhållandena mellan oss och vår kund. Det är alltså till ditt inköpsställe du ska vända dig till för frågor kring den produkt du köpt.

Information till dig som är beställare eller förvaltare

Om du är beställare eller förvaltare och önskar reklamera en Kährsprodukt, vänd dig dit du har köpt produkten, dvs Kährs kund som kan vara en butik, en golventreprenör eller en byggare. Vår kund bedömer problemet eller skadan och kontaktar oss för konsultation vid svårbedömda fall.

Information till dig som är kund hos Kährs

Du som är återförsäljare av våra produkter, via butik eller projekt, har ansvaret att hantera reklamationer från din kund. Du som återförsäljare ska alltid göra ett första besök och kontroll för att inhämta nödvändig information innan reklamationsprocessen sätts igång.

Fyll i reklamationsanmälan

Du som återförsäljare meddelar ett reklamationsanspråk genom att fylla i Kährs reklamationsanmälan via formuläret här: (Reklamationsanmälan - Kährs för professionella kunder (kahrsflooring.com). Du måste fylla i all information på en gång, en påbörjad registrering går inte att spara och fortsätta fylla i vid ett senare tillfälle.

Ackrediteringar