Kährs kommer att förse det brittiska kosmetikaföretaget Lush med trägolv till Lush-butiker, kontorslokaler, spalokaler och ateljéer i Storbritannien. Samarbetet är ett resultat av att Kährs har uppfyllt kosmetikaföretagets strikta hållbarhetskriterier för leverantörer.

 
 

Kährs levererar trägolv till det brittiska kosmetikaföretaget Lush

Dialogen mellan Kährs och Lush inleddes för över ett år sedan. Lush är ett företag med strikt medvetenhet i hållbarhetsfrågor och ett starkt miljömässigt etos gällande samtliga kosmetikaprodukter, vilket inkluderar hela försörjningskedjan från inköp av råmaterial till paketering, avfall, återvinning och reducering av energi- och vattenanvändning. Detta åtagande kräver långa kvalificeringsprocesser för att säkerställa hållbarhet genom hela leverantörskedjan och i samtliga processer. Det inkluderar även säkerställande kring att inga djurförsök sker samt att endast etiska, hållbara och vegetariska material används. Med Kährs fullbordades och godkändes processen i samband med ett besök av personal från Lush vid fabriken i Nybro under slutet av 2018 och avtalet innebär att Kährs ska leverera trägolv till företagets butiker i Storbritannien.

– Vår övertygelse och etik ligger i centrum för allt vi gör och det är därför viktigt att våra leverantörer har rätt meriter som stämmer överens med det vi tror på. Vi har valt Kährs som golvleverantör till våra lokaler och vi är verkligen nöjda med resultatet som vi har kunnat uppnå med detta samarbete”, säger Rosie Goodbourn, materialforskare på Lush.

Trägolvet till Lushs flagskeppsbutik och spa i Birmingham är redan levererat och butiken är öppen för kunder. Golvet till butiken i Liverpool, som också är den största i världen, är även det installerat inför öppnandet i mars 2019. Nästa steg i samarbetet är att golv ska levereras till Lush-butiker även utanför Storbritannien.

– Vi är mycket stolta över att samarbeta med Lush och framförallt att vi delar en passion för miljö- och hållbarhetsfrågor. Precis som Lush strävar vi konstant efter att reducera vår miljöpåverkan i alla led av verksamheten, säger Christer Persson, vd och koncernchef Kährs Group.

Ackrediteringar