Den första Kährs-produkten licensierades år 2013 och under förra året erhöll Kährs ett förnyat licensgodkännande från Svanen. Idag är fler än 180 av Kährs trägolv Svanenmärkta.

 
 

Svanen-märkningen fortsätter vara ett stark stöd i Kährs hållbarhetsarbete

Kährs, en ledande tillverkare och distributör av golv, har varit en föregångare när det gäller att erhålla miljömärkningar och certifieringar från tredjepartsorganisationer. En av de mest välkända miljömärkningarna är Svanenmärkning, Nordens officiella miljömärkning. Kährs var en av de första trägolvstillverkarna vars produkter certifierades i enlighet med Svanens miljökriterier och idag är fler än 180 av Kährs trägolv Svanenmärkta.

Den första Kährs-produkten licensierades år 2013 och under förra året erhöll Kährs ett förnyat licensgodkännande från Svanen. Svanenmärkningen är den enda certifieringen som är utformad för att hjälpa konsumenter att fatta välinformerade och ansvarsfulla köpbeslut och Kährs ser det som det en bra hjälp för sina kunder att välja de mest hållbara golven.

Exempel på fördelar med ett miljömärkt trägolv:

  • Innehåller träråvara från hållbart brukade skogar
  • Uppfyller strikta krav kring hälso- och miljöfarliga ämnen
  • Garanterar låga utsläpp och god inomhusluftkvalitet
  • Är tillverkade på ett energieffektivt sätt
  • Underlättar för konsumenter och professionella inköpare att välja miljöanpassade produkter

Det nordiska svanenmärket är ett miljömärke av typ 1 (ISO 14024) som inkluderar världens mest erkända och strikta miljöcertifieringar. Typ 1 är ett intyg på att produkterna uppfyller miljökraven som ställts av en oberoende part, att kraven kontinuerligt förnyas och utökas, samt utvecklas utifrån produkternas livscykelperspektiv. Svanen och Kährs är båda fokuserade på utvalda globala mål i FN:s agenda 2030 för en hållbar framtid, exempelvis att bidra till biologisk mångfald och ekosystem, tillgång till rent vatten och giftfria miljöer.

”Hållbarhet är integrerat genom hela vår verksamhet och vi har ett ambitiöst hållbarhetsprogram, inklusive ett särskilt fokus vid utvalda hållbarhetsmål. Det faktum att ett stort antal av våra trägolv är Svanenmärkta är ett bevis på att vi kontinuerligt granskar och förbättrar vår verksamhet för att uppfylla hållbarhetskraven, vilket i sin tur utmanar oss att hitta nya sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle”, säger Charlotta Persfell, Chief Marketing Officer på Kährs.

”Vårt arbete syftar till att bidra till väl fungerande konsumentmarknader och till en miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. Vi har samarbetat med Kährs i flera år, och deras många miljömärkta produkter är resultatet av deras ansträngningar att uppfylla samtliga strikta kriterier och krav som krävs för att erhålla certifieringen. Vi är också glada att kunna meddela att Kährs kommer att vara en del av en nationell kampanj som Svanen lanserat för att främja hållbara val i vardagen”, säger Josephine Jansson, rådgivare Miljömärkning Sverige AB.

Kährs kommer att finnas på Stockholmsmässan, hall A, monter A15:13 den 4–8 februari. Josephine Jansson från Svanen kommer att närvara i Kährs monter den 4 och 6 februari mellan 10.00 och 12.00. Josephine kommer att finnas tillhands för att informera om Svanenmärkningen och processen för att erhålla certifieringar.

Läs gärna mer om Svanen

Läs gärna mer Stockholm Furniture & Light Fair 2020

Ladda pressmeddelandet i pdf

Ackrediteringar