Hållbarhet och miljöåtgärder är centralt för Kährs Group och ett medvetet agerande kännetecknar hela organisationen. Ett av FN:s mål som vi fokuserar särskilt på är ”Bekämpa klimatförändringen" inom vårt åtagande att minska verksamhetens klimatpåverkan.

SDG icons EN 13.jpg

 
 

Omställning till förnybar energi

Kährs strävar alltid efter att hitta mer hållbara sätt att bedriva verksamheten och har förbundit sig till nettonollutsläpp av växthusgaser 2040. Ett av de viktigaste områdena där vi kan göra stor skillnad är genom energin vi använder.  

Sedan många år har vi kunnat värma våra trägolvsanläggningar med biobränsle. Under de senaste åren har vi också arbetat med att omvandla våra interna transporter till att bli fossilfria samt strävat efter att byta till grön el när det varit möjligt. Sammantaget är det många aktiviteter som har flyttat Kährs närmare målet för nettonollutsläpp.

Interna transporter

Under 2017 sattes ett internt mål inom Kährs verksamhet i Sverige om att alla interna transporter skulle övergå till drift av el, HVO eller biogas. 2022, fem år senare, nåddes målet och all intern trafik vid produktionsanläggningarna i Nybro och Blomstermåla, Sverige, går nu antingen på fossilfritt bränsle* eller drivs av el. Från våra minsta gaffeltruckar till de största timmerlastarna.eltruck_2.jpg

Omställningen till mer hållbara fordon och drivmedel pågår även vid våra andra produktionsanläggningar.  

Grön el & värme

Var vår verksamhet än bedrivs strävar vi efter att köpa certifierad grön el eller den bästa tillgängliga mixen på varje plats. Vi bevakar vilka alternativ som finns tillgängliga och om grön el blir tillgänglig är det vårt förstahandsval.

Vi använder för närvarande 100 procent förnybar el vid våra produktions- och lageranläggningar i Sverige och Rumänien och inom hela vår finska verksamhet, både produktion och kontor.

Våra produktions- och lageranläggningar i Sverige, Rumänien, Finland och Polen värms upp av bioenergi.

SDG icons EN 13.jpg

Hållbarhet och miljöåtgärder är centralt för Kährs Group och ett medvetet agerande kännetecknar hela organisationen. Det är också därför som vi strävar efter att anpassa oss till FN:s globala mål (UN Sustainable Development Goals) inom agenda 2030. Ett av FN:s mål som vi fokuserar särskilt på är ”Bekämpa klimatförändringen" och hos oss är grönare transporter avgörande för vårt åtagande att minska verksamhetens klimatpåverkan.

*Typ av bränsle beror på tillgänglighet. Om HVO100 inte finns på marknaden använder vi XTL med 97 % förnybart innehåll.

Ackrediteringar