"Hjärnan är universums mest komplexa struktur och helt avgörande för hur vi tänker, mår och presterar."

 
 

Kährs inleder ett femårigt forskningssamarbete inom Neurodesign

Hur påverkar golvet oss människor och vad händer i hjärnan i olika rumsmiljöer? Hur kan rummets design främja läkande, lärande och kreativitet? Kährs inleder ett femårigt forskningssamarbete inom detta tvärvetenskapliga ämne som kallas Neurodesign, där Isabelle Sjövall, som först i världen, ska doktorera de kommande fem åren.

Neurodesign handlar om hur hjärnan reagerar på byggda miljöer och hur människor påverkas psykologiskt och fysiologiskt av design. I sin forskning kommer Isabelle bland annat att studera lärande miljöer, läkande miljöer, boendemiljöer och kontorsmiljöer. Hon kommer att undersöka golvets roll i olika miljöer i kombination med belysning, möbler, färger, former och material.

Studierna avser att använda olika golv från Kährs. I sitt breda sortiment av golv har Kährs produkter för de olika typer av miljöer som Isabelle kommer att forska inom. Denna forskningsbaserade kunskap ämnar Kährs att appliceras i såväl innovation och produktutveckling av golv som ännu bättre bidrar till miljöer som främjar hälsa, prestation och välmående.

”En del kunskap i ämnet finns redan, men vissa pusselbitar fattas. Vi har förhoppningar att forskningsprojektet kommer ge oss fakta i hur olika element i ett rum påverkar människan och ger oss nycklar till framtidens golv,” säger Sara Olofsson, Chief Commercial Officer på Kährs.

"Jag är otroligt glad över att ha Kährs som samarbetspartner i detta världsunika forskningsprojekt. Vår gemensamma kunskap skapar spännande möjligheter att tillsammans bidra till nya insikter och innovationer som främjar alla aspekter av hållbarhet: mänsklig, ekologisk och ekonomisk," säger Isabelle Sjövall.

Bilder på Isabelle Sjövall: Jenny Hammar

En pratstund med Isabelle
Research-collaboration-Isabelle_071color.jpg

Berätta om din forskning?

-Min forskning har sin hemvist på Faculty of Brain Sciences, Institute for Behavioural Neuroscience, University College London. Forskningsfokus är hur design påverkar kognition, kreativitet och välbefinnande och vilka komponenter som kan påverka dessa i positiv riktning. Jag kommer att undersöka många olika delar i den byggda miljön från ett multisensoriskt perspektiv såsom exempelvis material, taktilitet, färger, former, ljus och biofilisk design. Syftet är att bidra med ny forskningsbaserad kunskap som sedan kan appliceras och användas i framtida miljöer för att främja hälsa, prestation och välmående.

This-is-pearl-board-web.jpg
Vad är det som är så spännande med din forskning?

-Hjärnan är universums mest komplexa struktur och helt avgörande för hur vi tänker, mår och presterar. Även om världen omkring oss har utvecklats i snabb takt, så har hjärnan inte förändrats nämnvärt på många tiotusentals år! Den lever kvar på savannen, den ursprungliga miljö som vår hjärna en gång utvecklades för. Att utifrån det perspektivet finna förklaringar med utgångspunkt i vår biologi är otroligt spännande tycker jag. Det gör också att vi kan lära oss vilken typ av design vi ska omge oss med för att förbättra vår livskvalitet.
 

Du kommer att utföra din forskning på PEARL-labratoriet, berätta lite mer om det?

-PEARL som står för Person-Environment-Activity Research Laboratory är ett helt nytt världsunikt forskningslaboratorium i London och en del av UCL:s state-of-the-art faciliteter. Laboratoriet som är omkring 4000 kvadratmeter stort är specialiserat på att mäta hur människor reagerar på och interagerar med sin omgivande miljö.
Pearl-entrance.jpg

-Att få chans att använda PEARL i forskningen ser jag som en stor styrka eftersom det är otroligt ovanligt att ha möjlighet att genomföra empiriska experiment i en kontrollerad laboratoriemiljö som dessutom är så pass stor att det går att bygga upp olika typer av miljöer i laboratoriet.  Denna typ av state-of-the-art laboratorium tillsammans med högteknologisk hjärnavbildningsteknik skapar fantastiska möjligheter att undersöka hur hjärnan reagerar och svarar på olika typer av exponering, stimuli och designfaktorer.
 

Om Isabelle

Isabelle är neurodesigner, författare och hjärnforskare med mer än 15 års praktisk erfarenhet av avancerade projekt inom arkitektur, design och i fastighetsbranschen.

-Jag balanserar min tid mellan forskningen och näringslivet eftersom jag tror starkt på samverkan och samarbete mellan olika fält för att åstadkomma positiv utveckling.

-Jag har en tvärdisciplinär utbildningsbakgrund och har läst ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, arkitektur och design i Florens, Italien, och neurovetenskap, psykologi och mental hälsa vid Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, Kings College London. Nu blir jag först i världen med att doktorera i det nya tvärvetenskapliga ämnet neurodesign som handlar om hur hjärnan reagerar på byggda miljöer och hur människor påverkas psykologiskt och fysiologiskt av design.

Ackrediteringar