There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
KÄHRS ZERO – THE ZERO WASTE TAKE-BACK PROGRAM​ | Kährs
 

Kährs har infört ett recirkulationsprogram med ambitionen att minimera Kährs Zero installationsspill till den grad att det till slut inte finns något kvar då allt är återvunnet. Detta genom att återanvända installationsspill, i kombination med produktionsavfall som innehåll i nya golv.​

Programmet har i ett första steg introducerats i Sverige med avsikt att täcka andra europeiska marknader när det är möjligt.​

Detta är ett enkelt sätt för dig att gå med i rörelsen för återvinning av golvmaterial, och bidra till dina hållbarhetsmål och ambitioner.​

Vi tar tillbaka vårt installationsavfall genom GBRs* nationella insamlingssystem. Du som golvinstallatör ansluten till GBR behöver bara säkerställa att installationsspillet samlas in och skickas till GBR’s insamlingssystem. GBR Golvåtervinning är svenska golvbranschens gemensamma system för insamling av installationsspill. Det är öppet för alla GBR-anslutna tillverkare av plastgolv. Majoriteten av spillet mals ner till granulat och blandas med nya råvaror för tillverkning av nya golv. Resterande spill går till energiåtervinning och inget spill får läggas på deponi.​

För varje kilo spill som vi kan återvinna minskar vi klimatutsläppen med 3,7 kg CO2. ​

VILKEN TYP AV SPILL TAR VI EMOT?​

Installationsspill från plastgolv- och vägg från GBR-anslutna leverantörer​

VAD VILL VI INTE HA I SÄCKARNA?​

 • Gamla/utrivna golv​
 • Spill från linoleum​
 • Knivblad, svetstråd, ändskydd, förpackningsmaterial och annat avfall​
 • Tejp för att packa spillet​

SÅ HÄR GÖR DU​

 1. Kontakta GBR, 08-702 30 90 eller www.golvbranschen.se för att ansluta dig till systemet.​
 2. Beställ säckar och metallbur på pall genom att kontakta GBR Golvåtervinning på tel: 020-52 91 11  eller mail: marie.moilanen@tarkett.com.​
 3. Lägg spillet i plastsäckarna. Blanda inte spill från olika leverantörer.​
 4. Märk säcken genom att sätta ett tydligt kryss för aktuell leverantör.​
 5. Förslut säcken och lägg den i en särskild pallbur. Säckar från olika leverantörer går bra att blanda i samma bur.​
 6. Beställ hämtning via tel 020-52 91 11  eller mail: marie.moilanen@tarkett.com.​
 7. Ange företagsnamn, adress, antal kollin och gärna en projektreferens.​
 8. Du får sedan ett fraktdokument mailat/faxat till dig. Detta måste sättas fast säkert på kollit.​ ​

Pallburen transporteras sedan till Ronneby. I återvinningsanläggningen sorteras säckarna. Respektive leverantör är ansvarig för sitt eget spill. ​

KONTAKT
För mer information om GBR Golvåtervinning kontakta GBR 08-702 30 90 eller se här: Golvåtervinning för installationsspill | Golvbranschen

Zero_illustrations.jpg

REDUCE

Zero’s höga slitstyrka säkerställer inte bara en lång livslängd på golvet utan minskar också behovet av reparationer eller ersättning som annars skulle skapa behov av nytt material

REUSE 

Vi omvandlar produktions- och installationsspill till nya golv med ”Zero Installationsspill” recirkuleringsprogrammet och återanvänder på så sätt det som annars skulle blivit avfall

RECYCLE

Återvunnet innehåll i nyproducerade Zero-golv minskar behovet av nytt råmaterial och främjar därmed cirkularitet​.

Ackrediteringar