”Vi har åtagit oss att bli cirkulära, detta är ytterligare ett steg i den riktningen. Vi är extra glada över att kunna visa att det även går att återvinna installationsspill av PVC-fria plastgolv”, säger Hållarbetschef Therese Gerdman. 

 
 

INSTALLATIONSSPILL FRÅN KÄHRS PVC-FRIA PRODUKTER BLIR TILL NYA GOLV

Att det går att återvinna PVC-fria golv har Kährs visat genom att använda installationsspill från sina golvprodukter Zero Sheet, Zero & Green samt Xpression för att göra nya golv. Sedan 2010 har Kährs återvunnit produktionsspillet från sina PVC-fria plastgolv och under förra året utökades programmet med recirkulering av installationsspill. Kährs tog därmed ytterligare viktiga steg i cirkulär riktning.

tt hushålla med jordens resurser och att återanvända och återvinna så mycket material som möjligt är en angelägen fråga i vårt samhälle, för golvbranschen och för Kährs. Sedan 2010 har Kährs återvunnit spillmaterial från produktionen av sina PVC-fria golv vid fabriken i Finland och numera ingår även återvinning av installationsspill i företagets program för recirkulering. Detta sker genom att restmaterial från byggarbetsplatser samlas in och skickas tillbaka till fabriken i Finland och blir till nya golv.

Hållarbetschef Therese Gerdman säger ”Vi har åtagit oss att bli cirkulära, detta är ytterligare ett steg i den riktningen. Vi är extra glada över att kunna visa att det även går att återvinna installationsspill av PVC-fria plastgolv”.

Recirkulering av installationsspill görs inom ramen för GBRs (Golvbranschens Riksorganisation) nationella återvinningssystem i Sverige och svenska golvbranschens gemensamma system för insamling av installationspill. Det är öppet för alla GBR-anslutna tillverkare av plastgolv. Kährs arbetar aktivt för att hitta återvinningslösningar och samarbetspartners även inom sina andra marknader och för övriga golvtyper.

”Detta är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete där Kährs Sverige nu är först ut med att ta tillbaka och återanvända installationsspill av PVC-fria plastgolv. Vi jobbar aktivt med att hitta lösningar för att kunna utvidga detta arbete till fler marknader och för att kunna återvinna även uttjänta produkter,” säger Therese Gerdman.

Läs mer om Kährs golv på kahrs.com
 

Om Zero och Xpression
Zero och Luxury Tiles Xpression är Kährs produktserier av PVC-fria golv med enastående miljöegenskaper och som är särskilt anpassade för krävande kommersiella och offentliga lokaler. Sedan sin introduktion på marknaden för 20 år sedan, har ca. 5 miljoner m2 Zero installerats i miljöer med höga krav så som inom sjukvård och skola där det fortfarande, med goda resultat och utseende, ligger kvar än idag på grund av sina unika kvalitéer och slitstyrka.

Läs mer om Kährs Zero och varför golvet lämpar sig särskilt väl till projekt inom skola, hälso- och sjukvård med hårda krav på både prestanda och hållbarhet samtidigt som de totala livscykelkostnaderna kan hållas låga. Sortimentet i Zero & Green är dessutom miljömärkt med Svanen.
 

Om produktionsspill
Hit hör sådant som blir över vid tillverkningen i Finland som exempelvis när kanter renskärs. Kährs har sedan 2010 återfört produktionsspill in i produktionen varpå det blivit till nya golv.
 

Om installationsspill
Installationsspill är sådant som blir över på byggarbetsplatserna vid installation av golvet. Det är exempelvis överblivna våder från rullarna, kantbitar eller liknande. Spillet samlas in och skickas därefter till vår fabrik i Finland där materialet granskas och sorteras och blir till nya golv. Förstört material som inte går att recirkulera skickas till energiåtervinning. Tack vare det mineralbaserade materialet, bidrar inte golven som är gjorda av Enomer® till snabb spridning av brand i eldsituationer och genererar inte farliga förbränningsgaser såsom väteklorid och vätecyanid.

Om end-of-life-material
När ett golv ska bytas ut har det nått sitt ”end-of-life” och även detta material strävar vi efter att kunna ta hand om på ett hållbart sätt för att värna om jordens resurser. Vi på Kährs har åtagit oss att bli cirkulära så vi arbetar aktivt med att hitta lösningar för hur vi kan förlänga livet på och skapa resurser av använda produkter och material.
installation-waste-to-new-products.jpg

Om GBR
Golvläggare som är anslutna till GBR säkerställer att installationsspillet från byggarbetsplatserna samlas in transporteras vidare. Golvläggare som vill ansluta sig gör det enkelt via 08-702 30 90 eller www.golvbranschen.se.

Ackrediteringar