Committing to a low carbon future
imageorihr.png

 
 

Klimatförändringar och dess konsekvenser har varit en utmaning under decennier och Kährs har tagit viktiga steg inom hållbarhet och innovation under en lång tid. Under de senaste åren har det också tillkommit en bredare förståelse för klimateffekterna i samhället och ett ökat engagemang från näringslivet. Länder eller organisationer har helt enkelt inte råd att ignorera riskerna med klimatförändringar. 

Genom att samarbeta med Science Based Target Initiative och få våra mål för minskade utsläpp av växthusgaser (GHG) validerade som vetenskapsbaserade, har vi gjort ett tydligt åtagande för långsiktigt hållbar tillväxt samtidigt som vi säkerställer att våra mål verkligen bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. 

På Kährs tror vi på att föregå med gott exempel och har därför öppet deklarerat vårt åtagande att nå koldioxidneutralitet till 2040 genom att sätta upp Science Based Targets (SBT). Detta åtagande kommer att ha betydelse för vår verksamhet genom att påskynda arbetet med minskade utsläpp från vår produktportfölj och genom att påverka vår investeringsstrategi. Arbetet har redan börjat med att fastställa våra SBT:er, och vi planerar för att få dem validerade av Science Based Targets-Initiative (SBTi) senast i oktober 2022. 

Läs mer om Science Based Target Initiative och Kährs åtagande gentemot Science Based Targets för att nå koldioxidneutralitet (Net Zero) 2040 här: Kährs has made a commitment to meet Science Based Climate Change Targets | Kährs (kahrs.com) 

Ackrediteringar