Det är enkelt att lägga golv från Kährs, tack vare den genomtänkta konstruktionen och tillverkningsmetoden. Många av våra produkter har en homogen och flexibel uppbyggnad, vilken gör golven enkla att hantera, de går inte sönder lätt under läggningen. Dessutom går de att anpassa till både små ojämnheter i underlaget och böjda ytor.

Instruktionsfilmer

Xpression

Zero

Ackrediteringar