När amerikanska arkitekter, designers och byggföretag började ställa frågor om miljöaspekter, väcktes Bruce Uhlers eget intresse för hållbarhet. För fem år sedan ledde det till en radikal förändring av livsstil för honom och hans familj.

 
 

Med grönt samvete

Han var tidigare baserad i Florida där han ansvarade för Kährs försäljning till projektmarknaden i Nordamerika. Efter att ha flyttat till Nybro, där Kährs huvudfabrik finns sedan 1857, är hans uppgift att förstärka företagets miljöorganisation och hållbarhetsrelaterade utvecklingsarbete. Bruce Uhler har blivit Kährs egen miljöambassadör.

- Företaget hade redan en utvecklad miljöorienterad företagskultur och historia som går tillbaka flera årtionden, men det var inget som man kommunicerade utåt eller pratade om. Idag är vi stolta över att kunna säga att Kährs har tilldelats fler miljöcertifieringar än någon annan golvtillverkare i världen. Vi har också en lång rad pågående projekt för att säkerställa att vi fortsätter att vara branschledande på vår väg mot en hållbar framtid", fortsätter Bruce Uhler.

Besökare kanske blir förvånade när de ser alla gamla ekstockar med håligheter i olika storlekar som finns utplacerade på Kährs anläggning i småländska Nybro. Men det är faktiskt företagets nya projekt för att bidra till att rädda Europas största insekt, nämligen den utrotningshotade ekoxen. Den fascinerande insekten, med sin enorma hornliknande käke, livnär sig på multnande ekträ.

- Man kan säga att projektet symboliserar vår miljöhänsyn i alla aspekter av verksamheten, från de minsta lokala frågorna till sådana som har betydande, global påverkan på industrin och miljön, förklarar han.

Kährs miljöinriktade synsätt har en lång tradition. Det bidrog till att Kährs, som första trägolvstillverkare någonsin, kunde miljöcertifieras enligt ISO 14001 redan för 20 år sedan.

– Det började långt tidigare än så. Svenska Kährs grundades 1857 och är en av de äldsta tillverkarna av trägolv i världen. Det är också en av de mest innovativa, med en lång lista av innovationer som har bidragit till att göra den moderna golvtillverkningen mer hållbar. Till dessa hör världens första patenterade lamellparkett 1941, som gjorde det möjligt att använda råmaterialet på ett mer miljövänligt sätt.

Från biobränsle till vattenkontroll

Bruce Uhler visar oss runt i anläggningen i Nybro, där företaget en gång startade sin tillverkning. Här finns fortfarande företagets hjärta, den huvudsakliga tillverkningen och huvudkontoret. Han visar oss några av alla pågående ekoprojekt. Ett av de lättaste att få syn på är den stora biobränsleanläggningen.

– Kährs samlar ihop allt träbaserat restmaterial vid anläggningen, såsom bark, sågspån och biprodukter, och omvandlar det till biobränsle. Med det kan vi inte bara värma upp vår egen anläggning i Nybro, utan även producera energi som används för uppvärmning av omkring 20 000 hushåll i regionen. Vårt miljöteam arbetar oupphörligt för att minska vårt koldioxidavtryck och vår påverkan på naturen inom områden som luftkvalitet, utsläpp till vatten och kontroll av buller.

Dokumentation om nästa gröna nivå

Kährs verksamhet har varit miljö- och kvalitetscertifierad sedan 1990-talet, inklusive en certifiering enligt ISO 9001. Under de senaste 19 åren har företaget publicerat en transparent miljörapport. För några år sedan beslutade företaget att föra dokumentationen av hållbarhetsarbetet ytterligare ett steg framåt. Processer inleddes då för att certifiera produkterna enligt de standarder och marknadsbehov som råder på företagets över 60 marknader i hela världen.

– En av de mest omfattande standarderna är den nordiska miljö­märkningen Svanen. I april 2014 satte vi som mål att Svanenmärka ett stort antal av våra produkter. Detta eftersom vi har insett att vi därigenom skulle täcka många områden som krävs för certifieringar på andra marknader. Svanenmärkningen visade sig vara en betydande utmaning och investering. Den innebar att vi var tvungna att analysera och dokumentera våra produkter genom hela deras livscykel, från råmaterial till avfall.

Den insatsen var mycket framgångsrik. Idag är mer än 150 av Kährs produkter Svanenmärkta.

– Många andra länder har visat stort intresse för Svanenmärkningen, exempelvis Tyskland och USA, eftersom den omfattar så många aspekter hos miljövänliga produkter. Certifieringar är naturligtvis viktiga, men i grunden handlar det om att leva upp till vår affärsidé. Vi vill att våra produkter ska vara vackra, hålla i generationer och tillverkas på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vad är det då som motiverar Kährs att fortsätta sitt hållbarhetsarbete?

– Vår motivation att förbättra oss inom alla områden är inget vi kommer att sluta med. Man kan alltid bli bättre. För närvarande fokuserar vi vårt miljöarbete på ett hållbart skogsbruk, produktutveckling och rättvis handel.

Och under tiden njuter han, tillsammans med sin familj och deras båda corgihundar, av ett hälsosamt liv med hög livskvalitet i småländska Nybro – även om klimatet är hårdare än det familjen var van vid i Florida, där det alltid är varmt och ofta soligt.

– Vi älskar vårt liv i Sverige. Jag cyklar varje dag, till och med på vintern. Det är också inspirerande för mig personligen att arbeta med samhällsansvar på ett företag som verkligen bryr sig. Hållbarhetsarbetet ger en positiv effekt både för våra kunder och omvärlden i övrigt, redan idag och i framtiden.

 

Ackrediteringar