”Rädda världen lite grann varje dag”

 
 

Svaret blev att ansöka om Svanenmärkning

”Vi anade att vi redan arbetade enligt de högst ställda miljökraven genom hela produktionskedjan av våra trägolv. Men vi visste inte hur vi skulle bevisa det. Svaret blev att ansöka om Svanenmärkning”. Det berättar Bruce Uhler, Kährs miljöambassadör. Fler än 150 av Kährs trägolv är idag Svanenmärkta – som är en av världens mest omfattande miljöcertifieringar.

”Rädda världen lite grann varje dag”. Under den devisen arbetar Svanen sedan 25 år för att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. Svanen ”föddes” för 25 år sedan, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. Det började med papper och batterier och idag finns Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige, som arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen, ansvarar för Svanen.

Naturligt steg

År 2014 inledde Kährs förberedelserna för att ansöka om Svanenmärkning av sina trägolv. – Det var ett naturligt steg eftersom vi anade att vi sedan länge lever upp till Svanens krav. Samtidigt märkte vi en ökad efterfrågan på miljömärkta golv både för offentlig miljö och privata bostäder, säger Bruce Uhler. – Vi visste också att om vi kunde bevisa att våra golv lever upp till de högt ställda kraven i Svanen så kommer de också uppfylla de flesta andra internationella miljökrav, fortsätter han.

Omfattande dokumentation och analys

Trots all övertygelse om att företaget arbetade rätt, så saknades dokumentation. Processen blev därför en omfattande investering i både tid och pengar för Kährs. – Vi blev tvungna att analysera och dokumentera våra produkter genom hela deras livscykel; från råmaterial till avfall, säger Bruce Uhler.

Arbetet gave resultat – idag är fler än 150 Kährs trägolv Svanenmärkta

– Satsningen har rönt stor uppmärksamhet. Vi har också märkt ett stort intresse för Svanen från andra länder, som USA och flera andra marknader i EU och Mellanöstern, eftersom märkningen omfattar så många miljöaspekter, säger Bruce Uhler. Till Svanens 25-årsjubileum i maj 2015 i Oslo, som öppnades av Hans Kungliga Höghet HKH Kronprins Håkan av Norge, hade Bruce Uhler och hans norska kollega Sverre Severinsen bjudits in för att berätta om Kährs resa mot Svanenmärkning.

Svanen – Nordens officiella miljömärkning

Svanenmärkningen är en av de mest omfattande och rigorösa produktcertifieringarna i världen. I Svanens kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. De omfattar även krav på bra kvalitet och funktion. Svanen är idag ett av Sveriges mest välkända varumärken med över 96 procents igenkänning.

 

Ackrediteringar